Back

Képzés azonosítószáma: 08214005

Képzési díj: 140.000 Ft

60.000 Ft Vizsgaszervezési díj

Indulás:

2024 Junius 15. – Azt követően becsatlakozási lehetőség az elindult képzésbe.

Lakott-területi fakitermelő:

A képzés célja olyan szakismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki képes lakott területeken a fák tőtől való elválasztását, a kitermelt fa előkészítését és elszállítását elvégezni, jellemzően vállalkozóként vagy vállalkozó alkalmazottjaként. Speciális tudása a különleges alakú és helyzetű fák döntése, a ledarabolásos fakitermelés a fák koronájában történő munkavégzéssel, amelyhez a koronába mászik vagy emelőkosarat, platót használ.

Megszerezhető végzettség:
Lakott területi fakitermelő szakképesítés

Tanfolyam jelentkezési feltételei:

  • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség,
  • Szakmai előképzettség:  4 0821 17 01 Erdőművelő-fakitermelő, 34 623 01 Erdészeti szakmunkás, 08213002 Fakitermelő, 31 623 01 Fakitermelő, figyelembe vehetők a meghatározottakkal egyenértékű jogelőd szakképesítések is, fák döntésére jogosító szakmai végzettség, szakképesítés.
  • Egészségügyi alkalmasság (szakmai orvosi igazolás) szükséges
  • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött összefüggő 1 év gyakorlat. A szakmai gyakorlatot a bemeneti feltételként meghatározott szakmával/szakképesítéssel betölthető munkakörökben kell teljesíteni, és hitelt érdemlően igazolni kell

Vizsgára bocsátás feltétele:

Tanúsítvány megléte melyet a képző állít ki a tanfolyam befejeztével.

Vizsga lebonyolítója:

Független Akkreditált Vizsgaközpont

Vizsgatevékenység:

Projektfeladat

Viszgahelyszín:

Tolna vármegye

Nem kell a tanulónak semmit intézni, mindent helyben bonyolítunk!